شرکت هوشمند سازی

ASP Universe

شرکت هوشمند سازی آ اس پ

demo-attachment-183-Polygon-hero-left
demo-attachment-184-Polygon-hero-right
cropped-512.512-pixel-Arsen-PNG.png

ASP Services

خدمات و سرویس های آ اس پ

طراحی هوشمند

هوشمند سازی ساختمان ها و هتل ها و ...

توسعه نرم افزاری و سخت افزاری

به کمک زیر ساخت های هوشمند و دستگاه های جدید پیشرفته...

ارتقای بیزینس

پیشرفت یک پروژه مانند یک مجتممع باعث پیشرفت در فروش و بیزینس آن خواهد شد...

بهینه سازی

بهینه سازی نیرو ها و منابع مورد استفاده در یک پروژه باعث کاهش نیروی انسانی و مصرف برق و ... خواهد شد.

7 Mohr SVG

درباره آ اس پ

ASPArsen Sinan Parseh

شرکت هوشمند سازی آ اس پ، که آرسن سینان پارسه می باشد با هدف هوشمند سازی ساختمان ها، مجتمع ها، هتل ها و ... با شماره ثبت 75443 ایجاد گردیده است. کیفیت ارائه خدمات و مشتری مداری هدف ماست.

 

هوشمند سازی آسان

فرایند سریع و راحت

پیشرفته

محافظت و امنیت بالا

ASP Portfolio

نمونه کارهای اخیر شرکت آ اس پ

خدمات هوشمند سازی برای ساختمان ها و هتل  ها و ...

demo-attachment-288-Polygon-achievement-right
demo-attachment-288-Polygon-achievement-right
0
مشتری راضی
0
طراحی هوشمند
0
پروژه
+ 0
سال تجربه
demo-attachment-800-testimonials-img

ASP Blog

بلاگ

مقالات بلاگ ما

ASP Universe

برای سفارش پروژه های هوشمند سازی و محصولات هوشمند با ما تماس حاصل فرمایید:ASP BMS
7 JPG
خدمات هوشمندسازی ساختمان
خدمات هوشمندسازی ساختمان